h_pas

img


img


img


img

Služby

Technická podpora v oblasti prenosových technológií
     V oblasti prenosových technológií poskytujeme jej používateľom technickú podporu – uvádzanie prenosových zariadení do prevádzky, ich servis, rekonfigurácie, testovanie a takisto špecifické merania v oblasti mikrovlnnej prenosovej techniky (napr. merania vlnovodov). Technickú podporu poskytujeme pre kompletné portfólio prenosových zariadení Marconi Communications GmbH (mikrovlnné systémy typu bod-bod, bod-multibod, multiplexory PDH a SDH) ako aj pre mikrovlnné prenosové zariadenia spoločnosti Ericsson.

Konzultačné a poradenské služby
     Poskytujeme konzultačné služby, poradenstvo a návrhy technických riešení v oblasti výstavby a prevádzky telekomunikačnej infraštruktúry so zameraním na prenosovú techniku (napr. spracovanie prípadových štúdií – case studies).

Školiace činnosti
     Poskytujeme odborné školenia v oblasti prenosových systémov so zameraním na bezdrôtovú komunikáciu. Doteraz sme realizovali celkovo viac ako 20 rôznych školení, pričom naše školenia zahŕňali problematiku princípu a plánovania mikrovlnných spojov (realizované školenia pre GTS Nextra, a. s., Orange Slovensko, a. s., T-Mobile Slovensko, a. s., Telefónica O2 Slovakia, s. r. o., Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, Vodafone Czech Republic, a. s.), problematiku prenosových sietí PDH a SDH (T-Mobile Slovensko, a. s., Vodafone Czech Republic, a. s.), problematiku základov sietí IP (T-Mobile Slovensko, a. s.), problematiku základov bunkových sietí 2G a 3G (T-Mobile Slovensko, a. s.), alebo boli orientované na problematiku inštalácie alebo prevádzkovania špecifických prenosových zariadení (realizované školenia pre AVIS, s. r. o., SWAN, a. s., T-Mobile Slovensko, a. s., a firmy realizujúce výstavbu a inštalácie telekomunikačných zariadení pre operátorov).

Plánovanie mikrovlnných spojov
     Frekvenčné plánovanie mikrovlnných spojov
     Naša spoločnosť vykonáva frekvenčné plánovanie mikrovlnných spojov v licencovaných (spoplatnených) pásmach v súlade s platnými odporúčaniami ITU-R a CEPT.
     Výpočet kvality a dostupnosti mikrovlnných spojov
     Pre telekomunikačných operátorov a prevádzkovateľov mikrovlnných spojov všeobecne ponúkame výpočet kvality a dostupnosti mikrovlnných spojov v zmysle platných odporúčaní ITU-R a CEPT.
     Pri implementácii medzinárodných odporúčaní naša spoločnosť vykonáva podporu pre Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky a Výskumný ústav spojov, n. o.

Komplexné riešenia sietí DVB-T / DVB-H
     Naša spoločnosť ponúka pre prevádzkovateľov sietí DVB-T / DVB-H komplexné riešenia sietí DVB-T / DVB-H predstavujúce návrh, inžinierske činnosti, realizáciu, technickú podporu a servis. Dodávku siete „na kľúč“ zahŕňajúcu head-end, prenosovú (distribučnú) časť a rádiovú (vysielaciu) časť zabezpečujeme v spolupráci s renomovanými výrobcami príslušných technologických zariadení (Elti d.o.o., Slovinsko – vysielacie zariadenia; Cisco / Scientific Atlanta – riešenia pre head-end).

Telekomunikačné služby
     Poskytujeme službu prenájmu telekomunikačných okruhov prostredníctvom mikrovlnných spojov v licencovaných (spoplatnených) frekvenčných pásmach (bod-bod, bod-multibod) pre potreby telekomunikačných operátorov, ako aj koncových používateľov. V Bratislave, Nitre a Košiciach poskytujeme túto službu prostredníctvom systému bod-multibod v pásme 10,5 GHz.

Realizácia telekomunikačných stavieb
     V spolupráci s partnerskými spoločnosťami vykonávame realizáciu telekomunikačných stavieb „na kľúč“ vrátane projekčnej a komplexnej inžinierskej činnosti.

l_pas