h_pas


img

Partneri

     Našimi partnermi sú naledujúce spoločnosti,
v spolupráci s ktorými sme realizovali alebo realizujeme riešenia pre zákazníkov:

AVIS, s. r. o.
CASSTEL, s. r. o., Košice
CORINEX GROUP, a. s.
Ericsson Slovakia, s. r. o.
Elti, d. o. o. (Slovinsko)
Lukromtel, s. r. o.
TRANSCOM TECHNIK, s. r. o.
TRITON, s. r. o.
Výskumný ústav spojov, n. o.
WARHOWSKI, a. s.
Wavecom, s. r. o. (Česká republika)

l_pas