h_pas


img
 
Vitajte na stránke spoločnosti

TELECOM CONSULT, s. r. o.

     Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti prenosovej techniky so zameraním na mikrovlnné spoje, ich plánovanie, dodávku, inštaláciu, uvedenie do prevádzky, servis. V rámci plánovania mikrovlnných spojov vykonávame frekvenčné plánovanie a výpočet kvality a dostupnosti mikrovlnných spojov.
     Pre používateľov telekomunikačných prenosových technológií a mikrovlnných spojov ponúkame konzultačné a poradenské služby – návrhy sietí a technických riešení, ako aj špecializované školenia v tejto oblasti so zameraním na plánovanie, inštaláciu, prevádzku, testovanie a monitorovanie prenosových zariadení a prenosových sietí.

l_pas