h_pas

img

img

Profil spoločnosti

     Spoločnosť TELECOM CONSULT, s. r. o., bola založená v r. 2002 s úmyslom poskytovať konzultačné a poradenské služby a technickú podporu pre telekomunikačných operátorov s dôrazom na vysokú kvalitu a odbornosť poskytovaných služieb. Od založenia našej firmy sme ako partner nemeckej spoločnosti Marconi Communications GmbH poskytovali technickú podporu slovenským zákazníkom používajúcim produkty tejto spoločnosti v oblasti prenosových technológií bezdrôtových, ako aj optických. Po akvizícii firmy Marconi Communications GmbH spoločnosťou Ericsson a prebratí jej produktov do svojho portfólia naďalej vykonávame túto činnosť pre slovenských zákazníkov, pričom technickú podporu poskytujeme aj na pôvodné produkty spoločnosti Ericsson v oblasti mikrovlnných prenosových zariadení.
     Pri našej práci využívame osobné dlhoročné skúsenosti s modernými digitálnymi mikrovlnnými prenosovými zariadeniami, s ktorými pracujeme od r. 1994.
     Dôležitou oblasťou v rámci aktivít našej spoločnosti je plánovanie mikrovlnných spojov. Sem patrí frekvenčné plánovanie – návrhy frekvencií mikrovlnných spojov a takisto výpočet kvality a dostupnosti mikrovlnných spojov.
     Okrem plánovania však ponúkame pre používateľov mikrovlnných spojov aj komplexné riešenia: realizáciu telekomunikačnej stavby „na kľúč“ vrátane projektu, inžinierskej činnosti, dodávky zariadenia, inštalácie, spustenia do prevádzky a servisu. Dodávku telekomunikačnej stavby „na kľúč“ realizujeme v spolupráci s osvedčenými partnerskými spoločnosťami, ako sú výrobcovia telekomunikačných technológií so zameraním na prenosové systémy, firmy realizujúce výstavbu a inštaláciu telekomunikačných zariadení a autorizovaní projektanti v oblasti telekomunikácií.
     Medzi zákazníkov využívajúcich naše služby v rôznych oblastiach patria mobilní operátori ako aj významní alternatívni operátori pôsobiaci na slovenskom trhu.

l_pas