h_pas


imgimg

Kontakt

Názov a sídlo spoločnosti:

TELECOM CONSULT, s. r. o.
Jána Stanislava 21
841 05 Bratislava
Slovenská republika

Prevádzka Bratislava:

Bojnická 18

tel./fax: +421 2 3544 8849
mobil: +421 903 704094

Prevádzka Banská Bystrica:

Rudlovská cesta 53

tel./fax: +421 48 298 9898
mobil: +421 903 808024

E-mail:

helpdesk@telecomconsult.sk

Registrácia:

Spoločnos je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 27591/B

l_pas